Maltezska put Lurdy 2016

Účastníci Maltézskej púte do Lúrd 2016

Milí účastníci Maltézskej púte do Lúrd 2016,

Nedávno sme sa vrátili z krásnej púte, z Lúrd. Podľa prísľubu, dovoľujem si Vám zaslať link na fotografie, ktore sú prezentované v slede ako som ich obdržal a sú spracované vo tomto video linku:
https://vimeo.com/168703396
Ak by ste si chceli fotografie jednotlivo stiahnuť, môžete tak urobiť z tohto linku.
Uvedomujeme si, že veľké množstvo poďakovaní, ktoré sme od vás po púti obdržali, patrí predovšetkým našej Orodovnici, ktorá Maltézsky rád sprevádza už 903 rokov a tiež v minulom roku stála aj pri zrode tohoto výnimočného programu, pri zrode samostatnej púte do Lúrd s našim rádom. Veľká vďaka za to.

RokMilosrd_MR2016_malySme veľmi radi, že na letisko pred odletom do Lúrd, nás prišli odprevadiť aj naše autority, ktorí sú tiež členmi Maltézskeho rádu, J.E. mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius, J.E. mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita a otec mons. Tibor Hajdu. Požehnanie nových zástav a účastníkov slovenskej delegácie boli príjemnými chvíľami, ktoré sa vpíšu do tvoriacej sa histórie duchovných programov rádu. Na tomto mieste je vhodné uviesť niekoľko všeobecných štatistických údajov. Púte sa zúčastnilo 27 nemocných pútnikov. Do kategórie dobrovoľník sa prihlásilo 68 účastníkov. Sprevádzalo nás 94 pútnikov a celkom nás bolo 189 účastníkov púte vo všetkých kategóriách. Zaplnili sme lietadlo do posledného miesta. Nakoľko poplatok 550 € nepokryl všetky náklady na zorganizovanie púte, zvyšná čiastka bola hradená našimi sponzormi rovnako ako minulý rok. Duchovnú službu nám zabezpečovali traja kňazi a podporovali nás tri rádové sestričky. Štyria lekári a dvaja zdravotníci preukázali nielen svoju profesionalitu, ale aj vysokú ľudskú úroveň pri vynikajúcom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Textová a obrazová reportáž z každého dňa bola uverejňovaná každý večer na našej internetovej stránke www.maltezskaput.sk , čo silne zvýšilo sledovanosť našej webovej stránky. Ocenili to najmä príbuzní účastníkov púte, ktorí púť svojich blízkych takto sledovali z domu. Tiež sme radi, že po púti sme od niektorých účastníkov obdržali žiadosť o účasť na púť už pre budúci rok. Tiež sme zaregistrovali prejav intenzívnejšieho záujmu pre prácu na našich aktivitách aj v priebehu roka. Veľmi si vážime, že púť vzbudzuje trvalý záujem o konanie dobra pod maltézskou zástavou. Tým, že aj po druhý krát, púť do Lúrd dopadla veľmi dobre, považujeme tento významný program Maltézskeho rádu na Slovensku za zavedený. Na jednom z dôležitých stretnutí v Lurdoch, na ktorom sa stretli hlavní koordinátori všetkých delegácií, nám bolo oznámené, že následná púť sa bude konať v čase od 5.-9. mája 2017. Spoločne sa modlime za jej dobrú prípravu a priebeh.
Pre úplnosť zdieľam informáciu, že aktuálne prebieha záverečná príprava na druhú púťovú aktivitu, ktorú organizujeme pod pracovným menom “Youth Camp”. Našich šestnásť mladých, pod vedením skúseného Adriana Kissa, pocestuje so svojimi mladými chorými pútnikmi a mladými dobrovoľníkmi do Poľska, kde sa v tomto roku tábor mladých organizuje.
Spojme sa modlitbou nielen za budúcu púť, ale aj za všetkých trpiacich a chorých pútnikov, ktorí s nami boli v uplynulých dvoch rokoch a tiež za tých, ktorí najviac naše modlitby potrebujú.

Spravodajstvo o dianí a aktivitách slovenských účastníkov maltézskej púte včítane fotografií a videí je prístupné na tejto webovej stránke po kliknutí na tieto odkazy:

den1-2016 den2-2016 den3-2016 den4-2016 den5-2016

posvatenie-zastav-pred-odletom


Logo_maltacamp_PL

 

Medzinárodný letný tábor mladých Poľsko

Krakov 2016

IMG_2568

Aj v tomto roku sa mladí slovenskí dobrovoľníci zúčastňujú kempu mladých, ktorý sa organizuje v poľskom Krakove, kde sa nedávno skončili dni mládeže a stretnutie so sv. otcom Františkom. Maltézsky rád zo Slovenska vysiela nás 15 mladých členov, ktorí budú reprezentovať Slovensko. Sedem dobrovolníkov bude poskytovať zdravotnícku starostlivosť siedmim nemocným a o duchovnú podporu nám bude zabezpečovať jeden kňaz- salvatorián vdp.Jacek zo Spoločnosti Božského Spasiteľa. Na poslednom koordinačnom stretnutí v Nitre sme od koordinátorov Maltézskej púte o.z. darom obdržali okrem oblečenia (biele a červené polo tričká a červená mikina) s vyšívanými insígniami aj množstvo upomienkových darčekov ( šiltovky, čelenkové tieniče, reflexné pásky, stovky kovových gravírovaných pier….) pre mladých nemocných z iných delegácií. Ďakujeme za rady a tiež za veľké množstvo sponzorskej podpory.

Ako hlavný koordinátor Youth Campu vyjadrujem veľké potešenie, že všetky prípravné práce prebehli úplne bez chyby. Máme uhradené všetky poplatky a tešíme sa veľkej podpore nielen zo strany Maltézskeho rádu, ale aj duchovných, ktorí sa za nás modlia.

Prosíme o modlitby za nás, a my, mladí dobrovoľníci Maltézskeho rádu, sa budeme počas siedmych dní modliť za vás, všetkých na Slovensku, najmä za mladých nemocných, ktorých na našom kempe voláme našími hosťami.

Spravodajstvo o dianí na Tábore:

den1-2016 den2-2016 den3-2016 den4-2016 den5-2016 den6-2016 den7-2016