Maltezska put Lurdy 2016

Účastníci Maltézskej púte do Lúrd 2016

Maltézska púť do Lúrd 2016

Touto púťou sa Slovensko po druhýkrát samostatne pripája k celosvetovej tradícií Maltézskeho rádu, ktorý organizuje už svoju 58. púť do Lúrd. Maltezska púť sa organizuje vždy v prvý víkend mája, nakoľko p. Mária je spolu patrónkou nášho rádu. Budú nás sprevádzať viacerí kňazi a rehoľné sestry. O zdravie chorých sa okrem viac ako 60 dobrovoľníkov budú starať aj štyria lekári. Pre pútnikov je zabezpečený vysokokvalitný sprievodcovský servis.
Ako mnohí určite viete, Maltézsky rád s 900 ročnou špitálnou a vojenskou tradíciou je cirkevným katolíckym rádom. Preto si Vás dovoľujeme už od dnes pozvať ku dennej modlitbe za úspešnú púť, kde všetci ideme prosiť p. Máriu za potreby telesného a duševného zdravia. Bude to veľký duchovný, ale aj vonkajší zážitok, nakoľko púť Maltézskeho rádu má svoj neobyčajný nádych.

Upozornenie: Maltézska púť do LÚRD 2016 je už plne obsadená vo všetkých kategóriách.

Spravodajstvo o dianí a aktivitách slovenských účastníkov maltézskej púte včítane fotografií a videí bude denne prístupné na tejto webovej stránke po kliknutí na tieto odkazy:

den1-2016 den2-2016 den3-2016 den4-2016 den5-2016

Oznam

Chceme vám oznámiť, že sme plne obsadení a je nás 189 účastníkov. Dovoľujem si zvýrazniť, že pútnici ubytovaní na hoteli budú mať k dispozícii štandardne vybavené izby s posteľnou bielizňou, uterákmi, hygienickými potrebami (mydlo, šampón, toaletný papier a pod.) Chorí pútnici,ubytovaní v nemocnici Accueil, si prinesú osobné hygienické potreby vrátane uterákov. Toaletný papier a mydlo zabezpečuje organizátor púte. Posteľná bielizeň je taktiež k dispozícii. Batožina je limitovaná váhou 15 kg a príručná batožina 5 kg (rozmer príručnej batožiny je 56x45x25cm)

Kontaktné osoby pre Vaše otázky a problémy počas púte:
Michal Polgár +421 910 828 300 (prvý kontakt, organizačné informácie a problémy)
Viera Kissová +421 908 456 768 (špitálnik púte, zdravotné problémy chorí a pútnici)
Filip Hockicko +421 905 329 653 (hlavný koordinátor púte)
Tibor Buček +421 910 828 305 (hlavný organizátor, kontaktovať v naliehavých záležitostiach)

Spoločne sa tešíme na stretnutie so spolupatrónkou Maltézskeho rádu, s Pannou Máriou v Lurdoch.

Organizačné pokyny

Zasielame Vám základné organizačné pokyny potrebné k Vašej účasti na uvedenej akcii a dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ich rešpektovali:

 • Zraz všetkých účastníkov je v piatok 29. apríla 2016 o 07.00 h v odletovej hale Letiska M.R. Štefánika v Bratislave. Organizátorom uniformovaného dobrovoľníckeho tímu predložte na kontrolu platný občiansky preukaz, alebo cestovný pas a európsky preukaz o zdravotnom poistení zo svojej zdravotnej poisťovne.
 • Uzavrite si individuálne poistenie cestovných a liečebných nákladov na dni 29.4.- 3. mája 2016 pre krajinu Francúzsko.Ak trpíte chronickou chorobou, informujte sa o výške poistného krytia, resp. nákladov na repatriáciu ( návrat do vlasti) u konkrétnej poisťovne, ktorú ste si vybrali
 • Po príchode na letisko postupujte nasledovne:
  Po zaregistrovaní u uniformovaných dobrovoľníkov sa presuniete na check-in, kde obdržíte palubnú vstupenku, odovzdáte svoju batožinu a prejdete letiskovou kontrolou do transferu.
  Počas leteckých presunov a autobusových transferov do Lúrd a späť dávajte pozor na pokyny organizátorov a svojvoľne sa nevzďaľujte od celej skupiny.
 • Odlet z Bratislavy je v piatok 29. apríla 2016 o10.00 hod. Ukončenie nástupu do lietadla je o 09,00 hod. V pripade, že príde k posunu času odletu zo strany leteckého prepravcu, operatívne vás budeme informovať.
 • Návrat do Bratislavy je v utorok 3. mája 2016 s predpokladom 16.15 hod.
 • Hlavnou špitálničkou púte je MUDr. Viera Kissová PhD. Na letisku každému chorému predstavíme dobrovoľníkov, ktorí sa o neho budú starať.
 • V cene účastníckeho poplatku je zabezpečená letecká doprava, autobusové transfery z letiska Tarbes na hotel, resp. do nemocnice a späť, stravovanie /plná penzia/, ubytovanie a sprevádzanie.
 • Vzhľadom k tomu, že počasie je v tomto období v Lurdoch premenlivé, odporúčame vziať si so sebou aj teplejšie oblečenie a dáždniky, alebo pršiplášte;
 • Pre aktivity duchovného charakteru odporúčame vziať si so sebou Jednotný katolícky spevník.
 • Na palube lietadla bude malé občerstvenie a v Lurdoch je zabezpečená večera v deň príletu v hoteli Jean d´ Arc a pre chorých v nemocnici Accueil du Notre Dame.
 • Pred cestou odporúčame dostatok potrebného spánku, deň predtým dostatok pohybu, príjem tekutín a konzumáciu ľahkých jedál, najmä pre chorých.
 • Každý účastník je povinný vziať si so sebou lieky, ktoré pravidelne užíva, ako aj ostatné zdravotné a hygienické pomôcky dennej potreby.
 • Ďalšie podrobné pokyny, program púte a informácie obdržíte pri nástupe na púť na letisku v tlačenej forme. Program je k dispozícii aj na našej webovej stránke http://maltezskaput.sk/Dokumenty/Program_put_MR_2016.pdf
 • Bezplatné parkovanie súkromných motorových vozidiel nezabezpečujeme, ale je možné na parkovisku letiska, ktoré je spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov.

• V prípade potreby kontaktujte organizátorov púte, Beatu Bučekovú a Filipa Hockicka na tel. č. 0917126740, 0905329653. K dispozícii je aj kontakt na hlavného koordinátora púte. Sledujte aj naďalej našu internetovú stránku, ktorá je neustále doplňovaná potrebnými informáciami.