Tábor 2016 deň 5

Začiatok dnešného dňa sa niesol v znamení výletu do Krakova. Ráno sme strávili presunom z areálu tábora do Starého mesta Krakova, kde sa konala medzinárodná svätá omša za účasti Veľmajstra.
Po rýchlom obede nás čakala exkurzia po meste. Navštívili sme kráľovský zámok Wawel. Obdivovali sme krásne kaplnky vo vnútri a zastavili sa na krátku modlitbu za nás táborníkov a na našich doma čakajúcich príbuzných. Po ceste späť do Starého mesta sme si urobili kaviarenskú pauzu a následne sme sa vybrali na miestny staromestský trh, kde si mohli naši návštevníci kúpiť suveníry a ochutnať mieste špeciality.
Dnešný deň ubehol veľmi rýchlo, no magický okamžik nás čakal večer. Sviečková procesia s modlitbou svätého ruženca v rôznych jazykoch, dokonca časť desiatku aj v slovenčine. Potom nastala adorácia do neskorej polnoci, počas ktorej bola možnosť sa vyspovedať.
Opäť raz máme za sebou deň, ktorý niesol v sebe to pravé campové čaro.